english
En

مهاجرت به کانادا از طریق خرید بیزینس

Rate this post

مهاجرت به کانادا از طریق خرید بیزینس (مجوز کار LMIA )در کانادا می تواند رویای شما برای کار در کانادا را برآورده کند. برای واجد شرایط شدن به عنوان مالک/اپراتور LMIA، تبعه خارجی باید:
سطحی از مالکیت  را در کسب و کار نشان دهید، به عنوان مثال. یک مالک انحصاری یا سهامدار اکثریت (50.01٪ به علاوه) باشد.
نشان دهید که چنین ورود موقت منجر به ایجاد یا حفظ فرصت‌های شغلی برای کانادایی‌ها و مقیم‌های دائمی و/یا انتقال مهارت‌ها به کانادایی‌ها و مقیمان دائم (یا استخدام یک کارمند کانادایی ) می‌شود. وطرح تجاری قابل دوام است.
با برنامه مجوز کار LMIA، می توانید به عنوان یک کار آفرین موقت که کسب و کار خود را اداره می کند به کانادا بیایید. حداقل ارزش خالص وجود ندارد، شما می توانید یک کسب و کار موجود را خریداری کنید یا یک کسب و کار جدید باز کنید.

زمان پردازش: تقریباً 5-8 ماه از جمله درخواست مجوز کار پس از ارسال درخواست کامل.

مهاجرت به کانادا از طریق خرید بیزینس

اطلاعات دقیق تر در زیر:

کارآفرینان سرمایه گذار خارجی که مایل به نقل مکان به کانادا هستند، باید کسب و کار تاسیس شده یا راه اندازی یک کسب و کار جدید در کانادا را در نظر بگیرند و به عنوان کارمند مدیریت برای ویزای کار اقدام کنند. سیاست‌های کانادا حاکم بر صاحبان مشاغل جدید تحت برنامه کارگر خارجی موقت (TFW) توجه قابل توجهی را به خود جلب کرده است. پس از یک دوره کمتر از 1 سال، دارندگان ویزای کار موقت موفق ,می توانند تحت یک برنامه استانی یا به عنوان یک کارگر ماهر فدرال تحت اکسپرس اینتری به اقامت دائم منتقل شوند.

قوانین پیچیده هستند. یک کارمند-سرمایه گذار خارجی می تواند یک کسب و کار جدید ایجاد کند، یک کسب و کار موجود در کانادا را به دست آورد، یا به طور عمده در یک شرکت سرمایه گذاری کند و واجد شرایط مجوز کار به عنوان TFW باشد. در میان سایر شرایطی که در زیر به آنها اشاره می شود، ایجاد کسب و کار توسط یک تبعه خارجی باید منجر به ایجاد یا حفظ مشاغل کانادایی شود و باید دانش به کانادایی ها منتقل شود.

مقاله ویزای مولتیپل کانادا را مطالعه کنید

مالک – اپراتور LMIA چگونه تعریف می شود؟

اول از همه، یک کارفرما باید نهادی (شخص، کسب و کار، شرکت یا سازمان) باشد که به یک تبعه خارجی برای انجام کار با غرامت و برای مدت قابل شناسایی در کانادا پیشنهاد کار می دهد. کارفرما عموماً نهادی است که  تبعه خارجی استخدام می کند، شرایط کار را کنترل می کند و پاداش می دهد. این باید یک نهاد قابل شناسایی باشد که مقامات دولتی را برای انجام مسئولیت های نظارتی خود در رابطه با اداره و اجرای برنامه TFW کارگر خارجی موقت، قادر سازد.

برای واجد شرایط شدن به عنوان مالک-اپراتور، کارمند-سرمایه گذار خارجی (مهاجرت به کانادا از طریق خرید بیزینس)باید بتواند سطحی از منافع کنترلی در تجارت ایجاد کند (مثلاً اکثریت یا کثرت سهام که قابل اخراج نیست) و فعالانه در عملیات آن مشارکت داشته باشد. خارجیانی که این تعریف را ندارند واجد شرایط معافیت برنامه تحت مالک-اپراتور نیستند.

در همه موارد، معامله باید واقعی باشد. برای برآورده شدن چنین تصمیمی، پیشنهاد باید توسط یک کارمند-سرمایه گذار خارجی که فعالانه در مدیریت کسب و کار مشغول است، ارائه شود. این با بررسی قصد تبعه خارجی برای راه اندازی کسب و کار و همچنین تجربه قبلی در مدیریت یا راه اندازی یک تجارت ارزیابی می شود.

مالکیت سهام به خودی خود تضمین نمی کند که یک تبعه خارجی واجد شرایط به عنوان مالک – اپراتور باشد. علاوه بر این، خرید و فروش سهام در یک نهاد کانادایی موجود توسط یک تبعه خارجی نیازمند تاییدیه مهاجرت است و احتمالا مشروط به صدور مجوز کار خواهد بود. بنابراین، این معامله اغلب به صورت استراتژیک در مراحلی انجام می شود تا هم مهاجرت و هم شیوه های تجاری را برآورده کند. بنابراین باید موارد مختلفی را در نظر گرفت، از جمله خریدهای کامل شده، خریدهای کامل در انتظار و خریدهای جزئی از شرکت کانادایی توسط کارمند-سرمایه گذار خارجی.

مهاجرت به کانادا از طریق خرید بیزینس
مهاجرت به کانادا از طریق خرید بیزینس

کارفرما کیست؟

سیاست فعلی ایجاب می کند که «یک رابطه کارفرما/کارمند باید به وضوح مشخص شود تا مسئولیت های نظارتی در اداره برنامه کارگر خارجی موقت مجاز باشد.

در مواردی که یک فرد قصد مهاجرت به کانادا از طریق خرید بیزینس و ایجاد یا خرید یک کسب و کار و مشارکت در فعالیت های روزمره آن را دارد، طرح تجاری و قرارداد خرید سهام در کسب و کار باید یک رابطه کارفرما/کارمند با یک شرکت ایجاد کند.

بنابراین، در غیاب پیشنهاد شغلی مانند اکثر موارد TFWP، افسر پرونده به طرح تجاری یا قرارداد خرید سهام سرمیه گذار خارجی نگاه می‌کند تا قدرت پرونده را ارزیابی کند. عواملی که در این ارزیابی در نظر گرفته می شوند مواردی هستند که در بالا ذکر شد، یعنی آیا حضور سرماهیه گذار خارجی در کانادا برای کانادایی ها شغل ایجاد یا حفظ می کند یا مهارت ها یا دانش را به کانادایی ها منتقل می کند.

در مواردی که کارمند-سرمایه گذار خارجی 100% یا سود قابل توجهی در یک تجارت موجود در کانادا به دست آورد یا قصد به دست آوردن آن را دارد، ملاحظات زیر برای ارزیابی ها اعمال می شود.

1) خریدهای کامل
هنگامی که یک خرید 100٪ تکمیل شده است و شواهد مستند ارائه می شود (قرارداد خرید سهام، گواهی سهام، اطلاعیه مقالات، ثبت مرکزی اوراق بهادار)، که منعکس کننده درخواست خرید/تغییر مالکیت است. با این حال، نیاز به ایجاد یا حفظ مشاغل کانادایی و انتقال دانش به کانادایی ها در قالب یک طرح انتقال، هنوز باید برآورده شود.

مالک جدید به عنوان کارفرما، برای حمایت از ویزای کار مبتنی بر مدیریت مالک-اپراتور، برای ارزیابی تأثیر بازار کار (LMIA) درخواست خواهد کرد.

2) خریدهای کامل در انتظار
در مواردی که معامله در حال تعلیق است و مشروط به LMIA و WP است، مقامات مهاجرت به طور گسترده ارزیابی می کنند که آیا پروژه پیش بینی شده واقعی است یا خیر. عوامل کلیدی عبارتند از پیشرفت تراکنش، (قرارداد خرید سهام امضا شده، پول در امان)، چقدر برنامه تجاری کارمند-سرمایه گذار خارجی برای به دست آوردن مالکیت 100 درصدی سهام کسب و کار به عنوان مالک اصلی و اینکه آیا قصد استخدام دارند. یا حفظ کارگران کانادایی می تواند تاسیس شود.

مالک فعلی یا ورودی به عنوان کارفرما، برای ارزیابی تأثیر بازار کار (LMIA) درخواست خواهد داد.

مالک موجود همچنین می‌تواند LMIA را برای استخدام کارمند-سرمایه‌گذار خارجی در یک موقعیت مدیریتی خاص در کسب‌وکار ارائه کند، در این صورت الزامات برنامه معمول اعمال می‌شود. هنگامی که خرید در آینده انجام شود، مالک جدید به عنوان کارفرما یک LMIA جدید برای پشتیبانی از ویزای کاری مبتنی بر مدیریت اپراتور مالک ارائه می کند.

3) خریدهای جزئی
در مواردی که معامله معلق است و مشروط به LMIA و WP است، یک بار دیگر مقامات مهاجرت به طور گسترده ارزیابی می کنند که آیا پروژه پیش بینی شده واقعی است یا خیر. عوامل کلیدی عبارتند از پیشرفت معامله، (قرارداد خرید سهام امضا شده، پول در امان)، چقدر برنامه تجاری سرمایه گذار کارمند خارجی برای به دست آوردن مالکیت قابل توجهی در سهام کسب و کار به عنوان مالک اصلی یا مالک مشترک، درست است، چند درصد است. کسب و کار در حال انتقال است و آیا می توان قصد استخدام یا حفظ کارگران کانادایی را مشخص کرد.

ملاحظات دیگر در اینجا شامل تعیین اینکه چه کسی صاحب بیشترین بخش تجارت است و اینکه آیا سهامداران موجود همچنان به ایفای نقش فعال خود ادامه می دهند، می باشد. بسته به این ارزیابی، تبعه خارجی ممکن است به عنوان یک کارمند مدیریت جدید در نظر گرفته شود. در چنین مواردی، ارزیابی پیش آگهی ادامه اشتغال مورد نیاز است. کسب و کار باید از سودآوری کافی در قالب سود انباشته برخوردار باشد تا بتواند حقوق کارمند-سرمایه گذار خارجی را بدون در نظر گرفتن تزریق سرمایه جدید به کسب و کار متحمل شود. ساختار کلی تراکنش تجاری و نقشی که کارمند جدید برعهده خواهد گرفت، برای این تصمیم مهم است.

مالک موجود به عنوان یک کارفرما، تبعه خارجی را استخدام می کند و برای ارزیابی تاثیر بازار کار یا مجوز کار LMIA در کانادا، برای پشتیبانی از ویزای مدیریتی، در صورت عدم وجود، درخواست می دهد.

کسب و کارهای جدید

در مواردی که سرمایه گذار خارجی قصد راه اندازی یک کسب و کار جدید را دارد که مشروط به مجوز کار مثبت LMIA (کانادا) است، کسب و کار باید در «عملیات»، ارائه کالا یا خدمات باشد. ملاحظات زیر برای ارزیابی LMIA تحت دستورالعمل‌های مالک-اپراتور اعمال می‌شود:

تلاش‌های آماده‌سازی برای افتتاح کسب‌وکار (ادغام کسب‌وکار، درخواست مجوزهای تجاری، اجرای قرارداد اجاره، تضمین قراردادهای جدید و غیره).
وجود یک طرح تجاری قابل اجرا.
اهداف استخدام: آیا شرکت قصد دارد کانادایی ها/مقام های دائمی را استخدام کند.
نقش سرمایه گذار کارمند خارجی برای تبدیل شدن به مالک انحصاری و مشارکت فعال و انجام کارهای پیش بینی از طرف تجارت به عنوان یک TFW.
ارزیابی تاثیر بازار کار (LMIA)
در همه موارد، LMIA یک ابزار نظارتی است که توسط مقامات تحت مقررات حفاظت از مهاجرت و پناهندگان برای تعیین اینکه آیا یک کانادایی برای انجام یک کار خاص وجود دارد یا خیر استفاده می شود. یک LMIA مثبت به کارفرما اجازه می دهد تا یک کارگر خارجی را به صورت موقت یا دائم وارد کند. در مواردی که مقررات مالک-اپراتور اعمال می شود، الزام به تبلیغ موقعیت در بازار کار کانادا، به طور خاص مستثنی است.

مهاجرت به کانادا از طریق خرید بیزینس
مهاجرت به کانادا از طریق خرید بیزینس

هنگام ارزیابی عوامل بازار کار، برای اپراتورهای مالک LMIA، تمرکز اول از همه بر واقعی بودن پیشنهاد شغلی و ایجاد شغل یا حفظ و/یا انتقال مهارت است. کارفرما بر اساس یک برنامه انتقال به خوبی مستند، باید سطحی از علاقه کنترلی را در کسب و کار نشان دهد. در بیشتر موارد، این باید به صورت مالکیت انحصاری یا سهامدار اکثریت باشد. اما این یک قانون سخت و سریع نیست. کارفرما همچنین باید بتواند نشان دهد که چنین ورود موقت منجر به ایجاد یا حفظ فرصت‌های شغلی برای کانادایی‌ها و مقیم‌های دائم و/یا انتقال مهارت‌ها به کانادایی‌ها و مقیم‌های دائمی می‌شود.

مالک جدید در همه مواردی که نیازهای شغلی معقول کسب و کار ایجاب می کند، ملزم به نشان دادن مهارت های ارتباطی مؤثر، چه شخصاً یا از طریق یک مترجم-کارمند استخدام شده، خواهد بود تا از تداوم کسب و کار موجود و پیش بینی انتقال مؤثر مهارت ها اطمینان حاصل کند. . در چنین مواردی به متقاضی متقاضی LMIA توصیه می‌شود که مهارت زبان را در قالب یک آزمون معتبر زبان آیلتس با CLB 5.0 در هر یک از 4 مؤلفه به برنامه اضافه کند. در برخی موارد، می توان بر الزامات زبانی غلبه کرد، جایی که کارفرما می تواند نشان دهد که استفاده از زبان غیر رسمی یک الزام شغلی با حسن نیت است.

روند مهاجرت به کانادا از طریق خرید بیزینس :

– یک طرح تجاری قابل اجرا ایجاد کنید

– برنامه LMIA

– در صورت دریافت LMIA مثبت، به درخواست مجوز کار اقدام کنید

زمان پردازش: حدود 5-8 ماه از جمله درخواست مجوز کار.

چگونه می توانم با این برنامه مهاجرت به کانادا از طریق خرید بیزینس اقامت دائم بگیرم؟

زمانی که متقاضی دارای مجوز کار LMIA باشد، داوطلبان موفق می توانند در مراحل بعدی برای اقامت دائم کانادا اقدام کنند. این می تواند برنامه کارگران ماهر فدرال (FSWP) تحت سیستم اکسپرس اینتری یا تحت یک جریان مهاجرت استانی مناسب باشد.

برای FSWP، این برنامه به CRS اضافی شما 50-200 امتیاز (معمولاً 200 امتیاز CRS) برای پیشنهاد شغلی می دهد. این به شما مقدار اضافی و قابل توجهی از امتیاز CRS را برای دریافت دعوتنامه برای درخواست (ITA) می دهد، پس از دریافت ITA، نامزد می تواند برای اقامت دائم درخواست دهد.

خرید بیزینس در کانادا برای چه افرادی مناسب است؟

توصیه می شود اگر می خواهید شرایط خرید بیزینس در کانادا را داشته باشید، موارد زیر را حتما رعایت کنید:

اول از همه سرمایه نقدی کافی برای این کار داشته باشید، چرا که باید هزینه خرید بیزینس در کانادا را پرداخت کنید.
داشتن سابقه مدیریتی هم از ضروریات خرید بیزینس در کانادا می باشد.
مهارت زبان و داشتن تسلط کافی روی زبان فرانسه یا انگلیسی هم موضوع مهمی است که به عنوان مالک یک کسب و کار باید از مهارت کافی در آن برخوردار باشید.
فراموش نکنید که اخذ اقامت از طریق خرید بیزینس کانادا، به این صورت است که پنجاه درصد سهام تان را بیشتر نمی توانید واگذار کنید.

همانطور که گفتیم بعد از خرید یک بیزینس فعال در کانادا باید نامه برعهده گیری آن بیزینس را از اداره کار کانادا هم دریافت کنید. اینجا است که شرایط بالا، اهمیت پیدا می کند. با این حال اگر فکر می کنید شرایط خرید بیزینس در کانادا را ندارید، ما پیشنهاد بهتری برای شما داریم: راه اندازی استارتاپ در کانادا. با اخذ ویزای استارتاپ کانادا، شاید بتوانید خیلی راحت تر و سریع تر از خرید بیزینس اقامت کانادا را دریافت کنید.

مطالب مهم:

ویزای شینگن فوری

جدیدترین ها

مهاجرت به کانادا با اکسپرس انتری - express entry

برنامه مهاجرتی اکسپرس اینتری کانادا

مهاجرت به کانادا با اکسپرس انتری - express entry راهنمای جامع برنامه مهاجرتی اکسپرس اینتری کانادا...
قوانین مهاجرت به کانادا در سال ۲۰۲۴

مهاجرت به کانادا در سال 2024: آیا محدودیت‌های جدیدی در راه است؟

قوانین مهاجرت به کانادا در سال ۲۰۲۴ قوانین مهاجرت به کانادا در سال ۲۰۲۴ کانادا یکی از مقاصد مه...

هتل های قدیمی جهان

قدیمی ترین هتل های جهان هتل ها در سراسر جهان پراکنده شده اند. بسیاری از هتل ها تغییر کاربری داده ا...
انواع ویزای اروپا

انواع ویزای کانادا

بسیاری از مردم مایل به سفر، تحصیل یا مهاجرت به کانادا هستند اما بهترین راه را برای انجام این کار نم...

سوپر ویزا کانادا

سوپر ویزا کانادا یا همان ویزای والدین کانادا، نوعی ویزای مولتیپل کانادا است که امکان چند بار ورود ب...
تماس با پشتیبانی

ماهبدپرواز از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 16:30 و در روزهای پنجشنبه از ساعت 8 الی 13:30 پاسخگوی شما عزیزان می‌باشد.